تیر 8, 1400

مختصری درباره ویپ،پاد،جویس و سالت و تفاوت بین آنها

ویپ چیست ؟ نوعی سیگار الکترونیکی که از دو بخش ماد یا همان خود دستگاه و اتومایزر یا همان مخزن لیکوئید ( جایی که محلول ریخته […]
پشتیبانی